Chào mừng bạn đến với website TH - THCS - THPT Úc Châu
Thứ ba, 30/11/2021, 9:19
Lượt đọc: 23

Thực hành kỹ năng sống - Phòng cháy và chữa cháy

Nhằm mục đích nâng cao ý thức về công tác Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ , khả năng tiếp ứng và khả năng sử dụng thành thạo các dụng cụ PCCC tại chỗ cho các em học sinh khi có sự cố xảy ra, có thể dập tắt lửa trong giai đoạn đầu.

Nhằm mục đích nâng cao ý thức về công tác Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ , khả năng tiếp ứng và khả năng sử dụng thành thạo các dụng cụ PCCC tại chỗ cho các em học sinh khi có sự cố xảy ra, có thể dập tắt lửa trong giai đoạn đầu.

Mặt khác, nhà trường cũng mong muốn giáo dục các em hiểu được trách nhiệm và sự quan tâm của bản thân đối với công tác PCCC trong gia đình và xã hội.